Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Ağustos Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :AĞUSTOS                                                       KARAR TARİHİ : 06/08/2020

 

                        Belediye Meclisinin 06/08/2020 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

96 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

97 -             2 –           600 Evler Mahallesi,2488 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

98-              3-            600 Evler Mahallesi, 2477 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

99-              4-            Kırsal Mahallelerde Köy Yerleşik Alan Haritalarının Yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

100-            5-            17 Eylül Mahallesi,2269 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

101-            6-             BASKİ’nin 600 Evler Mahallesi,2478 Ada 20 ve 22 parselde kayıtlı arsa vasıflı

                                    taşınmazları tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

102-             7-            6.Ana Jet Üs Komutanlığı ile Yıkım Protokolü yapmak üzere Belediye

                                    Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

103-             8-            Araç(Traktör) Alımı talebi hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğü yazısı.

104-             9-            Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü yazısı.

105-             10-          Ödenek Aktarılması talebi hakkındaki Park Bahçeler Müdürlüğü yazısı.

106-             11-          Kovid-19 la mücadele kapsamında Belediye Kira Alacaklarının

Değerlendirilmesi talebi ile ilgili Komisyon Raporu hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

107-              12-         Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile Ortak Proje Geliştirilmesi Protokolü

yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki İmar ve

Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >