Aralık Ayı Meclis Gündemi

Aralık Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

 

GÜNDEM SAYISI : ARALIK                                                       KARAR TARİHİ :03/12/2020

 

                        Belediye Meclisinin 03/12/2020 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı toplantısına ait gündem.

 

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

158-             1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

159-             2-           Ödenek Aktarma talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

160-             3-           Tüm Yerel-Sen Sendikası ile görüşme ve mutabakat içki yetki talebi hakkındaki

                                   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

161-             4-            Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

162-             5-           Atama ve Görevlendirme hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

                                   yazısı.

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >