Ekim Ayı Meclis Gündemi

Ekim Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : EKİM                                                        KARAR TARİHİ : 03/10/2019

 

                        Belediye Meclisinin 03/10/2019 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

146 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

147-               2-          Edincik Mahallesi,442 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

148-               3-          Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine Üye Olunması talebi hakkındaki

Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

149-               4-          Belediyemiz 2020 Mali Yılı Tarife Taslağı hakkındaki Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

150-                5-         Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki  Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

 

                                  

 

 

                                    

          Av.Tolga TOSUN

                                                                                                                                 Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 27 Eylül 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >