Ekim Ayı Meclis Gündemi

Ekim Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : EKİM                                                    KARAR TARİHİ : 06/10/2020

 

                        Belediye Meclisinin 06/10/2020 SALI Günü Saat : 19.00 da yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

126 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

127-               2-         Dutliman Mahallesi sakinlerinin imar planı çalışması yapılması talepleri

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

128-                3-        600 Evler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi muhtelif parsellerde İmar

Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

129-                4-        600 Evler Mahallesi,1165 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

130-                5-        17 Eylül Mahallesi 340 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

131-                6-        17 Eylül Mahallesi 338 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

132-                7-        Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Tahsis talebi hakkındaki

İmar Komisyonu Raporu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

133-                8-        Paşakent Mahallesi 2283 Ada,20 no.lu  Parsel ve 1514 Ada 2 no.lu

Parseli satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

134-                9-        Yan Ödemeler, Özel Hizmet ve Diğer Tazminat Cetvellerinin

Onaylanması talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

135-              10-        Belediyemizin İdari İş ve İşlemleri ile ilgili Denetim Raporu hakkındaki

Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

136-              11-         Belediyemiz 2021 Mali Yılı Tarife Taslağı hakkındaki Mali Hizmetler

                                    Müdürlüğü yazısı.

137-               12-         Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki  Mali

                                    Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                  

 

 

 


Eklenme Tarihi: 30 Eylül 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >