Ekim Ayı Meclisi 2. Oturum Gündemi

Ekim Ayı Meclisi 2. Oturum Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : EKİM                                                        KARAR TARİHİ :18/10/2019

 

                        Belediye Meclisinin 18/10/2019 CUMA Günü Saat : 19.00 da yapacağı  2. Oturumuna ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

154-             1 -          Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

155-             2-            Belediyemizin 2020 Mali Yılı Evsel Katı Tarifesinin belirlenmesi hakkındaki

                                   Karma Komisyon Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

156-             3-            Belediyemizin 2020 Mali Yılı Tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Tarife

                                    Komisyonu Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

157 -            4-            Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesinin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe

                                   Komisyonu Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 14 Ekim 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >