Eylül Ayı Meclis Gündemi

Eylül Ayı Meclis Gündemi

 

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :EYLÜL                                                       KARAR TARİHİ : 03/09/2020

 

                        Belediye Meclisinin 03/09/2020 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

111 -           1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak

112-            2-             17 Eylül Mahallesi,338 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi  hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.                         

113-            3 –           Haydarçavuş Mahallesi,99 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebİ hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

114-             4-             Sunullah Mahallesi 1978 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

115-             5-            İlçemiz Sınırları Dahilinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylı olan Alanlarda Ada İçi Düzenleme Planı Hazırlanması ve Uygulama İşlemlerinin yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

116-              6-            Bandırma İnsan Kaynakları İnş.Nakl.Tem.Sağ.Tic.ve San.Ltd.Şti.nin Tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

117-              7-           Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

118-               8-          Körfez Belediyeler Birliğine Üye olunması talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

119-                9-          Elektrik Etüd Birimi ve İhale Biriminin ilgili Müdürlüklere bağlanması talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

120-              10-         Atama ve Görevlendirme  hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

121-              11-          Ödenek  Aktarılması Talebi hakkındaki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazısı.

122-             12-         Araç Alımı talebi hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı.

123-             13-         Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği’nin Tahsis ve Protokol yapma talebi hakkındaki Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                              


Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >