Mart Ayı Meclis Gündemi

Mart Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : MART 2021                                                  KARAR TARİHİ : 04/03/2021

 

                        Belediye Meclisinin 04/03/2021 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

36 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

37-                  2-         Akçapınar Mahallesi,129 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

38-                  3-         Ömerli Mahallesi 108 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

39-                  4-         Bandırma Revizyon İmar Plan Notlarına ilave yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

40-                  5-         Pandemi Sürecindeki Uygulamalar ve Uygulamaların Sonlandırılması talebi hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.

41-                  6-         Aksakal/Karaçalılık bağlısı halkının Kırsal Mahalle olma talebine ilişkin Komisyon Raporu hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

42-                  7-         İlçemiz Beyköy,Orhaniye ve Yeşilçomlu Mahalle Muhtarlarının Kırsal Mahalle olma talepleri hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.

43-                  8-         Belediyemiz Kiracılarının Devir Talepleri hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

44-                  9-         Kazı Ruhsatları ve Bedelleri hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

45-                  10-       Pertevniyal Hastanesi Restorasyonunun yaptırılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

46-                  11-       Pazar Yeri İşgal Harçları hakkındaki Komisyon Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

47-                  12-       Norm Kadro(Müdürlük İptal/İhdas) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

48-                  13        Birim Oluşturulması ve Güncellenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

49-                  14-       Atama ve Görevlendirme hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

50-                  15-       İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliğine(Körfez Belediyeler Birliği) Üye seçilmesi talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

51-                  16-       Doğa Hareketleri ve Araştırma Derneği ile Belediyemiz arasında Ortak Hizmet Projesi yapılabilmesi için protokol imzalama talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

52-                  17-       (1) Adet Araç Alınması talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >