Mart Ayı Meclis Gündemi

Mart Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : MART / 2020                                                  KARAR TARİHİ : 05/03/2020

 

                        Belediye Meclisinin 05/03/2020 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

44 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

45-                  2-        600 Evler Mahallesi, 381 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

46-                  3-        Sunullah Mahallesi, 370 ve 356 Adalarda İmar Planı değişikliği yapılması

talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

47-                  4-        Edincik Mahallesi, 436 Adada  İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

48-                  5-        İhsaniye Mahallesi, 290 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

49-                  6-        Yeni Mahallede Muhtelif Parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi                                

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

50-                  7-        600 Evler Mahallesi,1295 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

51-                  8-        Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinden Plan Notu Kaldırılması talebi hakkındaki

İmar Komisyonu Raporu.

52-                  9-        Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi, 2492 Ada 1 No.lu Parseli

Kiralama Talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

53-                  10-      Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tahsisli taşınmaz protokolü süre

uzatımı talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

54-                  11-      Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Yaşlı,Engelli ve Düşkünlerin Sorunları

Komisyonu kurulması ve Üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

55-                   12-      Yurtdışı Seyahati hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı.

56-                   13-      Etüd Proje Biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü emrinde görev yapması

                                   talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı.

57-                   14-      Çıkma Parke Taşlarının Satış talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

 

 


Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >