Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : OCAK / 2021                                                  KARAR TARİHİ : 06/01/2021

 

                        Belediye Meclisinin 06/01/2021 ÇARŞAMBA Günü Saat : 18.00 de yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

1 -                    1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

2-                    2-       17 Eylül Mahallesi,2269 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

3-                    3-        17 Eylül mahallesi,1989 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

4-                    4-        2021 Mali Yılı Kira Artış Oranları hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

yazısı.

5-                    5-        2021 Yılı Tahsisli Taşınmaz Kira Artış Oranları hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

6-                    6-        Covid-19 la Mücadele kapsamında Belediye Kira,İşgaliye Alacaklarının

Değerlendirilmesi talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

7-                    7-        Akçapınar Mahallesi,129 Ada, 3 Parselde bulunan gayrimenkulü Akaryakıt

İstasyonu yapımı için kiralama talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

8-                    8-        Mülkiyeti Belediyemize ait Beyköy Mahallesi, 144 Ada 2 Parsel ve 145 Ada  3

Parseli satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

9-                    9-        Aksakal/Karaçalılık Bağlısının Mahalle olma talebi hakkındaki Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü yazısı.

10-                  10-      Daskyleion Antik Kentindeki kazı çalışmalarına Bandırma Belediyesi

tarafından ayni ve maddi destek sağlanması talebi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı.

11-                  11-      Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

12-                   12-     Meclis Tatil Zamanının belirlenmesi talebi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

13-                   13-      Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

14-                   14-      Norm Kadro(Memur) Uygulamaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

15-                  15-      Meclis, İhtisas ve Denetim Komisyonu  Üyelerine verilecek ücretler

                                   hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

16-                   16-      Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin tespiti hakkındaki Mali

                                   Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

17-                   17-      Belediyemizin 2021 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki Mali

                                   Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                                                                                                   


Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >