Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : OCAK / 2020                                                  KARAR TARİHİ : 07/01/2020

 

                        Belediye Meclisinin 07/01/2020 SALI Günü Saat : 19.00 da yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

1 -                    1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

2-                    2-       Ömerköy Mahallesi, 132 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

3-                    3-       Paşakent mahallesi, 1552 ve 1553  Adalarda İmar Planı değişikliği yapılması    

talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

4-                    4-       Paşabayır Mahallesi, 2358 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

5-                    5-       İhsaniye Mahallesi,289 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

6-                    6-       İstasyon Mevkii, Liman amaçlı imar planı değişikliğine ait görüş talebi

hakkındaki Komisyon Raporu.

7-                    7-       Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

8-                     8-       Meclis Tatil Zamanının belirlenmesi talebi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

9-                     9-       Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi ile ilgili tavsiye kararı alınması

                                   hususundaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

10-                   10-      Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim

                                   Müdürlüğü yazısı.

11-                   11-      (1) Adet Araç alınması talebi hakkındaki Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

12-                   12-      (1) Adet Araç alınması talebi hakkındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

                                   yazısı.

13-                  13-      2020 Yılı Fazla Mesai Ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkındaki Zabıta   

                                   Müdürlüğü yazısı.

14-                   14-      Meclis, İhtisas ve Denetim Komisyonu  Üyelerine verilecek ücretler

                                   hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

15-                   15-      Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin tespiti hakkındaki Mali

                                   Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

16-                   16-      2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü

                                   yazısı.

17-                   17-      Belediyemizin 2020 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki Mali

                                   Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                     


Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >