Şubat Ayı Meclis Gündemi

Şubat Ayı Meclis Gündemi

 

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : ŞUBAT / 2021                                                  KARAR TARİHİ : 04/02/2021

 

                        Belediye Meclisinin 04/02/2021 PERŞEMBE Günü Saat : 18.00 de yapacağı  Olağan toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

26 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

27-                  2-       17 Eylül Mahallesi,2269 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

28-                  3-       Misakça Mahalle Muhtarlığının Kırsal Mahalle olma talebi hakkındaki Emlak

ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

29-                  4-        Edincik Mahalle Muhtarlığının Kırsal Mahalle olma talebi hakkındaki Emlak

ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

30-                  5-        İçkili Yer Bölge Krokisine ilave yapılması talebi ile ilgili Karma Komisyonu

Raporu ile ilgili Zabıta Müdürlüğü yazısı.

31-                  6-        Araç Alımı talebi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

32-                  7-        Daskyleion Antik Kentindeki Kazı Çalışmalarına Bandırma Belediyesi

tarafından ayni ve maddi destek verilmesi ile ilgili Karma Komisyon Raporu hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı.

33-                  8-        Covid-19 la mücadele önlemleri çerçevesinde Pazarcı Esnafından Pazar yeri

işgallerinin alınmaması ile ilgili İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu

hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 29 Ocak 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >