Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :TEMMUZ                                                       KARAR TARİHİ : 02/07/2020

 

                        Belediye Meclisinin 02/07/2020 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı  toplantısına ait gündem.

 

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

63 -             1 -            Geçmiş Toplantıya ait tutanak                              

64 -             2 –           Haydarçavuş Mahallesi, 99 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

65-              3-             Sunullah Mahallesi,1978 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

66-              4-            17 Eylül Mahallesi, 1989 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

67-              5-             İlçemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı onaylı olan

alanlarda Ada İçi Düzenleme Planı hazırlanması ve İmar Uygulama işlemlerinin yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

68-              6-            Kırsal Mahallelerde Köy Yerleşik Alan Haritalarının yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

69-              7-            Sunullah Mahallesi, 370 ve 356 Adalarda İmar Planı değişikliği yapılması

talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

70-              8-            600 Evler Mahallesi,381 Adada İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

71-               9-            Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Edincik Mahallesi, 258 Ada, 2 Parsel No.lu

Taşınmazı Devir Talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

72-               10-         Covid-19’la Mücadele Kapsamında Belediye Kira Alacaklarının

Değerlendirilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

73-               11-         Yap-İşlet Devret Modeliyle Taşınmaz Kiralama Talebi Hakkındaki Emlak ve

İstimlak Müdürlüğü yazısı.

74-               12-          Sunullah Mahallesi, Kemal Özal Caddesinde Belediyenin hüküm ve tasarrufu

altında bulunan park alanı vasıflı taşınmaz hakkında alınan Mahkeme Kararı ile iptal edilen Meclis ve Encümen Kararları ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğü yazısı.

75-               13-         Muhtarların talepleri hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

76-               14-         2019 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

77-               15-         Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait Denetim Raporu hakkındaki Özel Kalem

Müdürlüğü yazısı.

78-               16-         Encümen Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

79-               17-          Plan ve Bütçe Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü

                                    yazısı.

80 -              18-          Tarife Komisyon Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

81 -              19-         İnceleme- Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki  Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

82 -              20-          İmar Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

83 -               21 -        Kıymet Takdir Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

84-               22-         Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

 Müdürlüğü yazısı.

85-               23-         Eğitim,Kültür,Sanat,Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki

 Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

86-               24-         Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

87-                25-          Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Yazı İşleri

             Müdürlüğü yazısı.

88-               26-         Yaşlı,Engelli ve Düşkünlerin Sorunları Komisyonu Üyelikleri seçimi

 hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

89-               27-         Belediye Başkanlığının 2019 yılına ait Çalışma Raporu hakkındaki Yazı İşleri

             Müdürlüğü yazısı

 

 

 

 

 

                                  

 


Eklenme Tarihi: 26 Haziran 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >