Bandırma Belediye Başkanlığından  (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Satış Ve Kiralama İlanı)

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

           

            1-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 354 ada, 21 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında , H:5.50 m, Küçük Sanayi Sitesi alanı içerisinde kalan 123,33 m2 lik parsel,  25.08.2021 tarih ve 559 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 44.398,80-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

       Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.332,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 2267 ada, 119 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında bitişik nizam, dört (4) kat ticaret adası içeresinde kalan 79,30 m2 lik parsel,  25.08.2021 tarih ve 560 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 198.250,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

       Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 5.948,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait Emre Mahallesi 687 no.lu 3.185,00 m2 arsa vasıflı köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan parsel, 25.08.2021 tarih ve 558 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 318.500,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

       Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 9.555,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            4-Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinçavuş Mahallesinde bulunan Kantar ,25.08.2021 tarih ve 564 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 100,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

       Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 108,00-TLdir. 

            5-Mülkiyeti Belediyemize ait Levent Mahallesi, Büyük Levent Caddesine kurulacak ATM Ünitesi yeri  ,08.09.2021 tarih ve 586 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 100,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

       Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 108,00-TLdir. 

            6-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Eski Hal Binası B Blok No:104-105 adresindeki işyerleri ,08.09.2021 tarih ve 587 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 550,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile blok olarak kiraya verilecektir.

       Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 594,00-TLdir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 29/09/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 06/10/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 


Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >