Eylül Ayı Meclis Gündemi

Eylül Ayı Meclis Gündemi

                  T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI :EYLÜL                                                        KARAR TARİHİ : 04/09/2019

 

                        Belediye Meclisinin 04/09/2019 ÇARŞAMBA Günü Saat : 19.00’ da yapacağı  toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

134-           1 -          Geçmiş Toplantıya ait tutanak

135-           2-             Bandırma Revizyon İmar Plan Notlarına İlave Yapılması talebi

                                   Hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

136-           3-             Ömerköy Mahallesi 120 Adada İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki  İmar Komisyonu Raporu.

137-           4-            Hacıyusuf Mahallesi 184 Adada İmar Planı Değişikliği yapılması talebi 

                                   hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

138-           5-             Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesinde yer alan kentsel,bölgesel

Spor alanına Yap-İşlet-Devret modeliyle Halı Saha yapmak üzere kiralama talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

139-           6-             Mülkiyeti Belediyemize ait Paşakonak Mahallesi, 2311 Ada, 3 Parselde

558,12m2 arsayı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

140 -          7-             Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesi, 177 Ada, 22 Parselde

2.307,10m2 tarlayı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

141-           8-             Belediyemizce Kamu İşverenleri Sendikası SODEMSEN’e Üye olunması

talebi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı.

142-           9-              Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere (4) Adet Araç alınması talebi

                                   hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü yazısı.

143-          10-            Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hakkındaki Özel

                                    Kalem Müdürlüğü yazısı.

 

 

.          

                                                                      

                                                                                                                                    (İ  M  Z  A)                                                                                                                                    Av.Tolga TOSUN

                                                                                                                                   Belediye Başkanı


Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >