Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Mayıs Ayı Meclis Gündemi

KARAR   SIRA

NO             NO          KONUSU  

76 -             1 -          Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

77-               2-           Hacıyusuf Mahallesi, 556 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

                                   hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.                          

78-               3-            Yeni Mahalle, 1309 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki

                                    İmar Komisyonu Raporu.

79-               4-             Yeni Mahalle, 1317 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki

                                    İmar Komisyonu Raporu.

80-               5-             Paşabayır Mahallesi, 1215 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi  

                                    hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

81-               6-             Edincik Mahallesi, 5008-5009 No.lu Parsellerde İmar Planı değişikliği

                                    yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

82-               7-            Edincik Mahallesi, Hıdırköy-Bezirci-Sazlıdere mevkiinde İmar Planı değişikliği

                                   yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

83-                8--          Belediyemiz 2016 Mali Yılı Tarifesine ilave yapılması talebi ile ilgili Komisyon

                                    Raporu hakkındaki  Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

84-               9-            2015 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

85-              10-           Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi, 1364 Ada, 5 No.lu 569.31 m2

arsa ve 400 Ada,59 No.lu 9 m2 baca yerinin blok olarak satış talebi hakkındaki

Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı.

86-              11-            Aksakal Mahallesi, 297 Parsel No.da kayıtlı 9700 m2 lik taşınmazın 3026,13m2

                                    lik bölümünü 20 yıllığına kiralama talebi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğü    

                                    yazısı.

87-               12-           Eski Belediye Hizmet Binasındaki yeni oluşturulan Büroların Sivil Toplum

                                    kuruluşlarına Tahsisen kiralanması talebi hakkındaki Emlak istimlak Müdürlüğü

                                    yazısı.

88-               13-          Bandırma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun Slovakya’ya gönderilmesi

                                   talebi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısı.


Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >