18. Madde İmar Uygulaması

18. Madde İmar Uygulaması

İlçemiz Paşabayır Mahallesi 46 ada 58 parsel ile 548 ada 290-293-294-295-300-304-307-309-313 nolu parselleri kapsayan  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait Dağıtım cetvelleri ve Parselasyon Planları 22.03.2017- 22.04.2017 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde İlan edilecektir.Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2017
< Bir Önceki