Duyuru

Duyuru

İlçemiz, Akçapınar Mahallesi 135 nolu parsele ait  ‘Sanayi Tesis Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.03.2018 tarih ve 332 sayılı kararı ile resen onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 24.04.2018Eklenme Tarihi: 24 Nisan 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >