Duyuru

Duyuru

İlçemiz Hacıyusuf Mahallesi 2229 ada 1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22 ( eski 556 ada 123-216-217-310-311-312-313-314-315-316-317-320-477 ) nolu parselleri kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 24.07.2019- 24.08.2019 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >