Şubat Olağanüstü Meclis Gündemi

Şubat Olağanüstü Meclis Gündemi

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

GÜNDEM SAYISI : OLAĞANÜSTÜ / 2019                               KARAR TARİHİ : 28/01/2019

 

                        Belediye Meclisinin 28/01/2019 PAZARTESİ Günü Saat : 16.30 da yapacağı  Olağanüstü  toplantısına ait gündem.

KARAR    SIRA

NO     :       NO  :       K        O           N             U            S          U                                                :       

23 -                 1 -       Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

24-                   2-         BASKİ ile Belediyemiz arasında sözleşme yapmak için Belediye 

                                    Meclisinden yetki alınması konusundaki Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı.

 

 

 

 

                                                                                                                                    (İ  M  Z  A)

       Sami TÜRKMEN

                                                                                       Belediye Başkan Vek.

 


Eklenme Tarihi: 21 Ocak 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >