TEŞKİLAT YAPISI


Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapan Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü bünyesinde;
Basın Halkla İlişkiler
Grafik ve Tasarım
Santral Birimi
Halk Masası görev yapmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

 • Belediye çalışmaları ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla basın bülteni hazırlayıp, basın kuruluşlarına göndermek,
 • Basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek,
 • Belediye hizmet ve etkinliklerini en geniş kesimlere duyurmak ve tanıtmak,
 • Belediye tarafından gerçekleştirilen çalışma ve projelerin fotoğraf çekimi, video kaydı ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,
 • Bandırma’nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak adına her türlü yayınların hazırlanmasını sağlamak,
 • Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 • Belediye adına dergi, gazete, kitap v.b. yayınları hazırlamak, basımını ve dağıtımını sağlamak,
 • Belediyemiz resmi Internet sitesi ve diğer sosyal ağların güncellemesini yapmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla kurum ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Halk Masası uygulaması ile vatandaşlarımızın ter türlü şikâyet, istek ve önerilerini Belediyemize ulaştırmalarını sağlamak ve çözümü konusunda yardımcı olmak,
 • Halk günleri gerçekleştirmek,
 • Grafik Tasarım Birimi olarak afiş tasarım, pankart tasarımı ve uygulamaları, el ilanları ve föy tasarım, teşekkür ve katılım belgesi tasarımı, broşür tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı (Antetli kağıt, kartvizit, cd kabı, diplomat zarf, kurumsal dosya, basın dosyası, not kağıtları vb.) takvim tasarımı, ajanda ve defter tasarımı, banner tasarımı, gazete ilan tasarımı, etiket tasarımı, logo tasarımı, kampanya fikir ve tasarım çalışması, tebrik kartı tasarımı, faaliyet raporu tasarımı, promosyon ürün tasarımı, kitapçık tasarımı uygulamalarını alternatifli olarak çalışıp, alınan onaylar doğrultusunda baskı öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmektedir.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bilgi ve Belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • BİMER (Doğrudan Başbakanlık) kapsamında gelen dilekçe ve başvuruları değerlendirerek, ilgili birimlere yönlendirip, sonuçlarını başvuru sahiplerine bildirmek,
 • Belediye birimlerinin telefon haberleşmesini sağlamak amacıyla Belediye santralinin işletilmesi, resmi ilanların yazışma ve takiplerinin yapılmasını sağlamak,
 • Müdürlüğümüzle ilgili ihalelerin dosyalarını hazırlamak,