4982 Sayılı bilgi edinme hakkı

 Bilgi edinme hakkı kanununun uygulamasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik

 

Bilgi Edinme hakkını kullanmak için şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dilekçe veya başvuru formu ile; 
Adres : Belediye Başkanlığı, Bandırma Belediyesi, 10200 Bandırma adresine, 
Faks ile yapılacak başvurular başvuru formunun doldurulması şartıyla (266) 711 11 27 numaralı faksa, 
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular başvuru formunun doldurularak e-mail’e iliştirilmesi şartıyla
halk.masasi@bandirma.bel.tr elektronik posta adreslerine yapılabilir.

 

 Tüzel kişi başvuru formunun buradan indirebilirsiniz.

 Gerçek kişi başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.