MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ALANLARI VE GÖREVLERİ :
Aşağıda belirtilen görevler, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yürütülür:

  • Bandırma Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda İlgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlamak, uygulama projelerinin bitirilmesinin ardından teknik şartname, metraj, mahal listesi hazırlayarak İlgili yatırımcı müdürlüğe sunmak,
  • Başkanlık ve İlgili birimlerce yürütülecek yurt içinde Kalkınma Ajansları ve yurt dışında AB kurumlan ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine gerektiğinde proje hazırlayarak teknik destek sağlamak,
  • Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini sağlamak,
  • Kardeş şehirler, diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek
  • Proje yarışmaları düzenlemek,
  • Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle İlgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak,
  • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
  • Bandırma İlçesi’nin doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,
  • ı) Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,
  • j) Müdürlüğün görev alanıyla İlgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,