EVLENME MÜRAACATI


1- Evlenecek olan kişilerin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaatları esastır.
2- Yaşı küçük olanlar: 17 Yaşını doldurmuş Erkek ve Bayan anne ve babasının rızası ile noterden onaylı Muvaffakatname ile evlenebilirler.
3- 16 Yaşını doldurmuş Erkek veya Bayan Aile Mahkemesinin izni ile evlenebilirler.
4- Boşanmış veya eşi vefat etmiş bayan evlenebilmek için, ölüm veya boşanma tarihinden itibaren 300 gün doldurmadan evlenemezler. 300 günü doldurmadan evlenmek isteyen Bayan, Aile Mahkemesinden İddet-Müddet Kararını çıkardıktan sonra evlenebilirler.

İSTENİLEN EVRAKLAR


1- Evlenme Ehliyet Belgesi (Evlendirme Memurluğundan)
2- 3’er Adet Fotoğraf (6 Ay içerisinde çekilmiş olacak ve Fotokopi olmayacak)
3- Resimli Nüfus Cüzdan Fotokopileri (En son Medeni Hali)
4- Sağlık Raporu (Tahlilli ve Aile Hekimliğinden)

YABANCI UYRUKLARIN EVLENMESİ:
1- Türkiye’de evlenmek isteyen Yabancı Erkek ve Kadın, Türkiye’de bulunan kendi ülkesinin Konsolosluğundan Evlenme Ehliyet Belgesi alıp Valilik (Hukuk İşleri Müdürlüğünden) veya Dış İşleri Bakanlığından tasdik ettireceklerdir.
2- Pasaportlarını Yeminli Tercüme Bürolarında tercüme yaptırıp Noter’den onaylatılacaktır.

VEYA KENDİ ÜLKESİNDEN:
1- Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi
2- Doğum Kayıt Örneği
3- İkametgah
4- Medeni durum Belgesi
(Bütün bu evraklar Aposteli olarak Noterden onaylı Türkçeye çevrili olacak) BANDIRMA BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU Tel: 0266 711 11 11 / 1207