Hukuk İşleri Müdürlüğümüz, Belediye Başkanı adına ve Belediye Tüzel Kişiliğini temsilen adli ve idari yargı mercileri ile tahkim kurullarında;

  • Bandırma Belediyesinin davacı ve davacı sıfatında bulunduğu davalarını takip etmek ve neticelendirmek,
  • Gereğinde aleyhte olan her türlü karar karşı kanun yollarına başvurmak,
  • İcra dairelerinde belediyemizin alacaklı ve borçlu olduğu dosyalarla ilgili icra takip işlerini yürütmek, aleyhe işlemlere karşı gereğinde dava itiraz ve şikâyet yollarına başvurmak,
  • Görevlendirme halinde çeşitli konularda oluşturulan komisyon toplantılarında üye olarak bulunmak,
  • Belediye iş ve işlemleri ile ilgili, Başkanlık, Meclis ve Encümen ile diğer müdürlüklerin yazılı ve sözlü görüş taleplerini yerine getirmekle görevlendirilmiştir.