Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü’nün organizasyon yapısı aşağıdaki görevlilerden oluşmaktadır.

  •           Özel Kalem Müdürü
  •           Sekreter
  •           Evrak Kayıt Görevlisi
  •           Makam Şoförleri
  •           Yardımcı Personeller

Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

 Başkanlık Makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
 Başkanlık Makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek,
 Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek,
 Başkanlık makamına gelen sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak
takip etmek, Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunan diğer kuruluşlarla ve
vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen
randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini planlamak,
 Başkanlık makamının özel, resmi ve gizlilik taşıyan yazışmalarının yapılıp, takip
edilmesini sonuçlandırılmasını sağlamak,
 Başkanlık emri ile ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği
yapmak, Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek sunmak,
 Belediye başkanının yaptığı seyahatlerle ilgili iş ve işlemleri ve yazışmaları yapmak,
 Resmi ve özel tebrik, teşekkür, gibi konularda mektup ve telgrafların hazırlanması,
 Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin faaliyetlerin protokol işlerinin
yürütülmesini sağlamak,
 Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık
Makamına intikal ettirilen mektup, talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında,
dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere aktarılarak takibinin yapılması sağlamak,
sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında makama bilgi vermek,
 Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı’nın görüşme ve kabullerine
ait hizmetleri yürütmek,