A-TEŞKİLAT YAPISI
Sağlık Hizmetleri-Büro Birimi
Mezarlık Hizmetleri Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Birimi


B-ÇALIŞMA ALANLARI VE GÖREVLER
SAĞLIK HİZMETLERİ
Belediyemizde çalışan personellere ve Belediyemizde yürüttükleri hizmetler esnasında ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sağlık işlemleri için 1 Sağlık Teknisyeni (Hemşire), 1 Sağlık Memuru (Yüksek Hemşire) görev yapmaktadır. Ayrıca belediyemiz hizmet alanlarında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği zorunluluk gerektiren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetleri yürütülmektedir.