Bilgi: 0 266 721 00 88

Acil Durum: 0 533 051 40 15

Sahiplendirme ve diğer tüm detaylar için: Facebook Sayfası

 

Bu doğrultuda belediyemizce Geçici sokak hayvanları bakımevi oluşturulmuştur. Buraya getirilen sokak köpekleri en iyi koşullarda tedavi ve bakımları yapılmakta, iyileşen köpekler alındığı ortama tekrar bırakılmaktadır.

Bakımevimizde 1 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknisyeni, 1 veteriner sağlık teknikeri ve  7 işçi personel görev yapmaktadır.

 

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ BELEDİYELERİN ALACAĞI TEDBİRLER 

12/05/2006 Tarih ve 26166 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Hayvanların korunmasına dair 5199 sayılı yasa gereği oluşturulan yönetmelik bu linkte belirtildiği şekilde belediyelere görevler yüklemektedir.