TEŞKILAT YAPISI
Belediye Başkanlığına bağlı olarak çalışan Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde;
Yazı İşleri Kalemi
Evlendirme Memurluğu
Görev yapmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

  • Başkanlığa gelen her türlü genelge ve emirler ile vatandaşların yazılı talep ve isteklerinin evrak kayıt defterine kaydını yaparak İlgili dairelerine şevkini sağlamak, teftişe tabi olan evrakları dosyasında muhafaza etmek.
  • Belediye Başkanlığınca Meclise ve Encümene havale edilen evrakların takibi ve alınan kararların ilgili dairelerine yazıp göndermek ve karar asıllarının imzalatılarak muhafazalarını sağlamak.
  • Şehrimizde ikamet eden veya ikamet ettiği Belediyelerden Evlenme İzin Belgesi getiren şahıs veya çiftlerin Nikah Akitlerinin gereğini yapmak, başka yerlerde Evlenmek isteyen vatandaşlara Evlenme izin Belgesi tanzim ederek imza karşılığı teslim etmek ve yıl içerisinde gerçekleştirilen Nikah Akitlerinin Evlenme Mernis Bildirimlerinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne tescil edilmek üzere bildirmek.