100. Yıl Mahallesi 2452 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 22.05.2024 tarih ve 450 sayılı Encümen kararı ile 100. Yıl Mahallesi, 1064 ada 1-2-3-5 nolu parseller ve 2452 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.