SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Geri Dön

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

          1- Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1417 ada 1 parsel, 118.98 m2 lik ve 1417 ada 2 parsel, 215.77 m2 lik  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan Belediyemize ait arsa vasıflı Parsellerin blok olarak 08.05.2024 tarih ve 357 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 2.008.500,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 60.255,00-TL dir.

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 413 ada 46 parsel, 429.78 m2  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 08.05.2024 tarih ve 355 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 3.868.020,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 116.040,06-TL dir.

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 414 ada 34 parsel, 252,28 m2 1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa, 08.05.2024 tarih ve 356 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 2.270,520,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 67.115,60-TL dir.

            4-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/13 adresindeki işyeri, 17.04.2024 tarih ve 312 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 5.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 5.4000,00-TLdir.

            5-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/39 adresindeki işyeri, 17.04.2024 tarih ve 314 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 5.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

            Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 5.4000,00-TLdir.

            6-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/21 adresindeki işyeri, 17.04.2024 tarih ve 313 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 5.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

             Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 5.4000,00-TLdir.

            7-Mülkiyeti Belediyemize ait Sahil Yenice Mahallesi 122 ada 7 parselde 1.055,00 m2 tarla, 08.05.2024 tarih ve 362 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 1.500,00-TL muhammen kira bedellinin peşin ödemek şartı ile ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 135,00-TLdir.

8- Şehrimiz Haydar Çavuş Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1/A adresindeki Ziraat Bankasının Şube Binasının yan tarafında bulunan (Latife Kafe Yanı) alana 5 adet ATM kurmak üzere tek ATM yeri için 10.000 –TL sı muhammen bedelle 22.05.2024 tarih ve 443 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 50.00,00-TL muhammen kira bedellinin peşin ödemek şartı ile ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 54.000,00-TLdir.

Taşınmazların ilk ihaleleri 12/06/2024 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 26/06/2024 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 5000-TL karşılığında satın alınabilir.  

           

 

 

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

                                                                                                                                 Cemal ADIGÜZEL

                                                                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                                                                            Belediye Başkan Yardımcısı