Sunullah Mahallesi 2379 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 08.05.2024 tarih ve 370 sayılı Encümen kararı ile Sunullah Mahallesi, 2379 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-44-45-46 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.