Yenimahalle 1010 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 22.05.2024 tarih ve 449 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 1010 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.