ANASAYFA

SATIŞ İLANI

Loading...

Cuma

açık

34℃

Cumartesi

açık

25℃

Pazar

açık

25℃

Pazartesi

açık

25℃

Salı

açık

26℃

HAVA DURUMU

34℃

DİĞER HABERLER
Ada içi düzenlemesi
Hacıyusuf Mahallesi 1459 Ada İçi Düzenlemesi
19 Temmuz 2024 Cuma
Ada içi düzenlemesi
İhsaniye Mahallesi 577 Ada İçi Düzenlemesi
27 Haziran 2024 Perşembe
Ada içi düzenlemesi
100.Yıl Mahallesi 2399 Ada İçi Düzenlemesi
27 Haziran 2024 Perşembe
Sosyal
Festivalimiz Tüm Coşkusuyla Devam Ediyor!
12 Haziran 2024 Çarşamba
SATIŞ İLANI
24 Haziran 2024 Pazartesi

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

 

1-         Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1650 ada 3 parsel, 5.582.30 m2 1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:1.50, H: 15.50 m, ticaret alanı içerisinde kalan arsa, 22.05.2024 tarih ve 440 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 33.493,800,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

            Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.004.814,00-TLdir.

2-         Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1858 ada 6 parsel, 1.909.79 m2 lik 1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:1.20, ayrık nizam, altı (6) kat konut alanı içeresinde kalan arsa, 22.05.2024 tarih ve 441 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 20.052,795,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

            Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 601.583,85-TLdir.

Taşınmazların ilk ihaleleri 26/06/2024 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 03/07/2024 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 5000-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

                                                                                                          Cemal ADIGÜZEL

                                                                                                          Belediye Başkanı a.

                                                                                                    Belediye Başkan Yardımcısı